banner03

64

Etický kódex

  1. Snažiť sa podnikať takým spôsobom, aby sa podporil a propagoval pozitívny a profesionálny obraz všetkých prevádzok spoločnosti KASA Záložná a.s.
  2. Udržovať svoju prevádzku a jej fungovanie spôsobom, ktorý odráža kredit a profesionalitu spoločnosti KASA Záložná a.s.
  3. Komunikovať so zákazníkmi a širokou verejnosťou poctivým a priamym spôsobom. Mať na zreteli, že poskytovanie služby čestným spôsobom musí byť samozrejmým a primárnym cieľom.
  4. Vytvárať a používať spravodlivé, ale dôrazné konkurenčné nástroje, stimulujúce ďalší rast a vývoj spoločnosti KASA Záložná a.s.
  5. Dodržiavať všetky zákony a nariadenia prijaté na miestnej aj štátnej úrovni a pomôcť pri stíhaní tých, ktorí tieto zákony a nariadenia porušujú.
  6. Snažiť sa vytvoriť pozitívne a dlhodobé vzťahy s orgánmi miestnej samosprávy, ako aj orgánmi štátnej správy.
  7. Pomáhať v presadzovaní pozitívneho obrazu profesie záložníctva a spoločnosti KASA Záložná a.s. u širokej verejnosti.
  8. Snažiť sa prezentovať spoločnosť KASA Záložná a.s. novým potenciálnym klientom a poskytnúť pomoc a podporu spoločnosti KASA Záložná a.s. pri získavaní nových klientov.
  9. Pomáhať spoločnosti KASA Záložná a.s. pri každodenných operáciách, aktívne sa zúčastňovať a spolupracovať na špecializovaných projektoch zameraných na ďalší rast a rozvoj spoločnosti KASA Záložná a.s.
  10. Dodržiavať pravidlá a postupy spoločnosti KASA Záložná a.s. spôsobom vedúcim k prospechu a prosperite spoločnosti KASA Záložná a.s., jej zamestnancov ako aj zákazníkov.

64

Spokojní zákazníci

" Príjemné prostredie, široký výber, ale najviac sa mi páči profesionalita vedúcej a jej schopnosť vždy dobre poradiť ... "

- Zdena P., Revúca -
Top

Kto je online

Práve tu je 124 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Kariéra u nás

Momentálne nie sú v našej spoločnosti k dispozícii voľné pracovné miesta.

Rýchly kontakt

KASA ZÁLOŽNÁ, a.s., Hradbová 5, 040 01, Košice

sekretariát spoločnosti:

Mobil: +421 903 656 818
Tel.: +421 55 230 43 60

Otázky ohľadom zakladania, alebo založených predmetov smerujte na prevádzku vo Vašom meste - Zoznam pobočiek